Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych
w Goździkowie
ADRES:
ul. Główna 1A
26-434 Gielniów
tel.: (48) 675 03 43
mail: mow.mos.gozdzikow@wp.pl

Adres szkolnej strony internetowej - http://mowmosgozdzikow.pl