CELE


Jesteśmy placówką o charakterze resocjalizacyjnym, przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców niedostosowanych społecznie, wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji.
Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie jest placówką opieki całodobowej. Prowadzona jest tu działalność w ciągu całego roku kalendarzowego, we wszystkie dni tygodnia.
W Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w GoŸdzikowie może przebywać 60 wychowanków w wieku 13-18 lat. Podczas pobytu w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie rodku podopieczne uczą się norm, zasad współżycia oraz współdziałania, zdobywania umiejętności spędzania czasu wolnego, a także zdobywania wiedzy o otaczającym świecie poprzez udział w imprezach kulturalnych i sportowych.
Ośrodek wyposażony jest w 2,4-osobowe sypialnie, toalety, kuchnię z jadalnią, siłownię, salę gimnastyczną, sale dydaktyczne, pracownię sprzedawcy, pracownię komputerową, bibliotekę, pokój odwiedzin oraz niezbędne pomieszczenia biurowe, administracyjne i socjalne. Placówka dysponuje również pojazdem do transportu wychowanków.
W skład Zespółu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych wchodzą:
1. Internat
2. Szkoła Podstawowa Specjalna
3. Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w zawodzie - sprzedawca