MOS/MOW Goździków
2014-2020

       

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - KLAUZULA INFORMACYJNA

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie jest uczestnikiem X edycji programu "TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA".

1. Dnia 17.10.2019 r. podczas zebrania Rady Pedagogicznej poinformowano uczestników o przystąpieniu placówki do X edycji programu "Twoje dane - Twoja sprawa". Zapoznano z celami i programem projektu UODO oraz przekazano wiedzę oraz materiały edukacyjne służące realizacji programu. Przedstawiono harmonogram działań w ramach programu "Twoje dane -Twoja sprawa" w roku szkolnym 2019/2020.


I. Szkolenie 15 i 16 października 2018 r w Warszawie - "Twoje dane – twoja sprawa" -

Poradnik dla szkół
II. 25 października 2018 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie odbyła się Rada Pedagogiczna, podczas której przekazano informacje na temat Programu "Twoje dane – Twoja sprawa" oraz materiały edukacyjne do realizacji zajęć z wychowankami.

III. Prowadzenie przez wychowawców zajęć z wychowankami o ochronie danych osobowych i prywatności :

Szanuj siebie i innych w sieci

Chroń swoj wizerunek

Bezpieczeństwo dziecka w sieci. Lekcja wychowawcza

IV. Tablica informacyjna w szkole i internacie
V. Spotkanie wychowanków z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Przysusze

Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prywatnością w sieci, niebezpiecznymi kontaktami, problematyką przemocy i hejtu.
VI. Konkurs plastyczny wśród wychowanków na najciekawszą zakładkę do książki.


VII. Przekazanie zakładek do książek Bibliotece Pedagogicznej w Przysusze.


VIII. Quiz wśród wychowanków sprawdzający wiedzę o ochronie danych osobowych.


IX. Konkurs dla wychowanków na plakat o ochronie danych osobowych.


X. Projekcja filmów edukacyjnych "Owce w sieci".


XI. Dzień Ochrony Danych Osobowych.