MOS/MOW Goździków
2014-2020


Statut Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych

Koncepcja pracy MOW i MOS w Goździkowie na lata 2015/2020

Aneks nr 1 do Koncepcji pracy MOW i MOS w Goździkowie na lata 2015/2020

Sprawozdanie z realizacji Koncepcji pracy MOW i MOS w Goździkowie na lata 2015/2020

Zał±cznik do sprawozdania nr 1 - realizacji Koncepcji pracy MOW i MOS w Goździkowie na lata 2015/2020

Zał±cznik do sprawozdania nr 2 - realizacji Koncepcji pracy MOW i MOS w Goździkowie na lata 2015/2020

Wniosek o przyznanie ¶wiadczenia ZF¦S

Przedmiotowe Zasady Oceniania w roku szk. 2019/2020

Wykaz podręczników w roku szk. 2019/2020

Plan lekcji 2019/2020