228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W poniedziałek 29 kwietnia br. wychowankowie ZPR-S w Goździkowie obchodzili kolejną 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel, którego głównym celem było propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz kształtowanie poczucia przynależności do narodu rozpoczął się od odśpiewania hymnu państwowego. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja nazywamy świętem wolności i radości. Wspólne spotkanie zachęciło zgromadzonych do chwili refleksji nad ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomniane zostały wydarzenia z historii naszego kraju, które powinniśmy wszyscy znać. Bo przecież "naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości". Historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu! A konstytucja majowa do takich narodowych skarbów należy! Wychowankowie wspomnieli o Święcie Flagi która przypada 2 maja a potem w związku z 15 rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej wszyscy odśpiewali "Odę do radości" – Hymn Unii. Na koniec głos zabrał pan dyrektor Marcin Białek, który w krótkim przemówieniu prosił wychowanków, aby początek maja nie kojarzył się tylko z czasem wolnym od zajęć szkolnych. Przybliżył wszystkim sens obchodów tego Święta. Było to ważne i wyjątkowe wydarzenie dla naszej placówki.