Dzień otwarty w Zespole Szkół nr 2 w Przysusze
Dnia 25.04.2019 r. wychowankowie ZPR-S w Goździkowie w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej udali się na dzień otwarty w Zespole Szkół nr 2 im. Ludwika Skowyry w Przysusze i Zespole Szkół nr 1 im. Jana Pawła II.
Ofertę edukacyjną, zasady rekrutacji do Technikum, Szkoły Branżowej I stopnia na rok 2019/2020 w Zespole szkół nr 2 przedstawiła nam Pani Dyrektor Małgorzata Bednarska. Następnie wychowankowie mieli możliwość zapoznania się z warsztatami w poszczególnych kierunkach kształcenia. Spotkali się ze starszymi kolegami, którzy zapoznali ich ze specyfiką danego zawodu, poinformowali, gdzie można podjąć zatrudnienie z uzyskanym zawodem, kursami kwalifikacjami, jakimi predyspozycjami, cechami charakteru powinien dysponować uczeń wybierając dany zawód.
Kolejną szkołą do której udaliśmy się był Zespół Szkół nr 1. Uczniowie tej szkoły przedstawili ofertę edukacyjną: typy szkół i klas. Bliżej zapoznali nas z zawodem technik informatyk, pokazali jaki sprzęt, system komputerowy, oprogramowanie stworzyli.
Korzyści z tych spotkań są nieocenione, dla niektórych były potwierdzeniem, że dobrze wybrały swój przyszły zawód, a dla niektórych stały się inspiracją w podejmowaniu decyzji o dalszej ścieżce edukacyjnej i zawodowej.