Spotkanie z Policją
Dnia 15.05.2019r. młodzież Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych uczestniczyła z racji organizowanego tygodnia profilaktycznego w spotkaniu z funkcjonariuszkami policji z KPP z Przysuchy – starszą sierżant Izabelą Górazdowską i post. Edytą Lipińską specjalistkami zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Tematem spotkania było przede wszystkim bezpieczeństwo, zagrożenia internetowe, niebezpieczne treści i kontakty, konsekwencje prawne niewłaściwych zachowań, procedury reagowania wobec sprawcy przemocy. Podczas spotkania policjanci wyjaśnili uczniom wiele pojęć związanych ze zjawiskiem przemocy w sieci:
- przemoc werbalna (wulgarne wyzywanie, poniżanie, ośmieszanie, straszenie, szantaż)
- rejestrowanie filmów i zdjęć wbrew woli dziecka
- publikowanie w sieci ośmieszających filmów, zdjęć i informacji
- tworzenie kont anonimowych, podszywanie się pod inną osobę.
Wychowankowie podczas spotkania dowiedzieli się o kategoriach zagrożeń korzystania z internetu: kontakt z niebezpiecznymi treściami, kontakt z niebezpiecznymi osobami, przemoc rówieśnicza (cyberprzemoc), uzależnienie od internetu. Jak wiadomo dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji internet jest nie tylko źródłem informacji czy rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym, a niekiedy głównymi autonomicznym środowiskiem społecznego funkcjonowania, więc kwestia bezpieczeństwa korzystania z nowoczesnych technologii przez najmłodszych staje się coraz ważniejszym zagadnieniem wychowawczym.
Uważamy, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu może przyczynić się do wzrostu świadomoœci zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.