Niepodległe ścieżki księdza Jana Ziei – konkurs plastyczny
W piątek 15 marca 2019 roku w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kolonii Ossa rozstrzygnięto konkurs pt. "Niepodległe ścieżki księdza Jana Ziei" oraz uczczono obchody święta Patrona.
Konkurs odbył się pod Honorowym Patronatem: Starosty Powiatu Przysuskiego pana Mariana Niemirskiego, Pani Anny Trzeciakowskiej, Pani Wandy Traczyk-Stawskiej, Cenrum Myśli Jana Pawła II, Instytutu Papieża Jana Pawła II, Muzeum POLIN, Pana Jacka Moskwy.
W konkursie propagującym postawy ks. Jana Ziei i kultywowanie jego życiowych założeń wzięły udział wychowanki ZPR-S w Goździkowie: Samuela Kuracińska, Wiktoria Jakubczak oraz Ada Trakul. Dziewczęta zostały wyróżnione spośród wielu uczestników konkursu.
Nagrody laureatom i wyróżnionym w konkursie wręczyła dyrektor MOW Kolonia Ossa pani Iwona Uryć – Kaszuba.