Tydzień Kultury Języka
W dniach 01.03.2019 - 08.03.2019 r. w ZPR-S w Goździkowie odbyły się imprezy towarzyszące Tygodniowi Kultury Języka. Organizatorki zaproponowały wychowankom udział w czterech konkursach:
- ortograficznym "O pióro dyrektora",
- szybkiego czytania,
- plastycznym promującym poprawną polszczyznę,
- znajomoœci przysłów ”Co dwie głowy to nie jedna”.
Wszystkie konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wychowankowie chętnie przygotowali plakaty promujące poprawną polszczyznę i zwalczające wulgaryzmy, które przyozdobiły szkolne korytarze. Liczna grupa wychowanków przystąpiła do zmagań z ortografią podczas dyktanda. Wielu podopiecznych naszego ośrodka z chęcią uczestniczyło w czytaniu na czas oraz zmagało się z tradycyjnymi polskimi przysłowiami. Podczas spotkania społeczności ośrodka zostały wręczone dyplomy i nagrody wychowankom, którzy wykazali się aktywnością w zaproponowanych przedsięwzięciach. Ponadto organizatorki Tygodnia Kultury Języka wyróżniły spośród wszystkich wychowanków ZPR-S w Goździkowie ucznia klasy VII za dbanie o piękno języka polskiego w wypowiedziach