Zajęcia warsztatowe na temat: "Dobra komunikacja z rodzicami i rówieśnikami"
Dnia 17.05.2019 r. w ramach tygodnia profilaktycznego odbyły się zajęcia warsztatowe na temat: "Dobra komunikacja z rodzicami i rówieśnikami". Pani Dyrektor przekazała informacje o skutecznej komunikacji między ludźmi, komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Poprzez ćwiczenia młodzież utrwala zasady uważnego słuchania i dobrej komunikacji, lepsze rozumienie komunikatów przekazywanych różnymi kanałami.