Udział w warsztatach profilaktycznych Archipelag Skarbów
Dnia 18.05.2019 r. wychowankowie ZPR-S wzięli udział w warsztatach profilaktycznych Archipelag Skarbów, który po raz trzeci odbył się w Kałkowie. Organizatorem warsztatów jest ksiądz Dariusz Frydrych. To żywy i dynamiczny program profilaktyczny dla młodzieży.
Program jest wpisany do "Systemu standardów i rekomendacji programów profilaktycznych" sygnowanego przez najważniejsze agendy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (Ośrodek Rozwoju Edukacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Instytut Psychiatrii i Neurologii). Program uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa. Archipelag Skarbów pokazuje młodym ich ogromny pozytywny potencjał. Po części warsztatowej wychowankowie prezentowali swoje umiejętności, talenty. Naszą placówkę reprezentowali: A. Trakul, M. Ryżow, I. Kornatowski, M. Maguda, J. Jędracha.
Ada Trakul zaśpiewała piosenkę w języku angielskim, historia pięknej miłości, na którą warto poczekać.