Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze
Dnia 15.05.2019 r. wychowankowie ZPR-S w ramach tygodnia profilaktyki uczestniczyli ciekawych zajęciach, które odbyły się w Państwowej Straży Pożarnej w Przysusze. Celem tej wycieczki był pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pan mł. bryg. Roman Świercz zapoznał wychowanków z topografią remizy. Pokazał swoje miejsce pracy, jej specyfikę. Opowiedział w jaki sposób można zostać strażakiem, na czym polega specyfika pracy strażaka. Wychowankowie mogli obejrzeć specjalistyczny sprzęt pożarniczo-gaśniczy m. in. samochody bojowe, wypadkowe oraz inny sprzęt niezbędny w akcjach ratowniczych. Strażak zachęcał wychowanków do służby w Państwowej Straży Pożarnej jednocześnie akcentując jaką odpowiedzialność niesie za sobą wykonanie tego zawodu.