Zajęcia terenowe członków Szkolnego Koła LOP
Grupa uczniów, członków Szkolnego Koła LOP , uczestniczyła w zajęciach terenowych prowadzonych przez specjalistów z dziedziny uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz życia lasu, pracowników z P G K i M w Przysusze oraz Nadleśnictwa Przysucha.
1. Co dzieje się z wodą nim ją użyjemy do picia ? - poznanie etapów od pobrania wody ze studni głębinowej do uzyskania tzw."kranówki" w Stacji Uzdatniania Wody w Przysusze.
2. Jak przywraca się drugie życie wody zużytej w codziennych czynnościach ? – poznanie etapów mechanicznego, biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Ścieków w Przysusze.
3. Życie lasu wiosną – poznanie znaczenie lasów w oczyszczaniu powietrza ze związków chemicznych w "Zielonej klasie" oraz na krótkiej ścieżce dydaktycznej Nadleśnictwa Przysucha.