Udział w programie dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami lub alkoholem "FreD Goes Net"
Młodzież przebywająca w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie uczestniczyła w programie wczesnej interwencji prowadzonej przez Stowarzyszenie Pomocy "Arka Noego" w Skarżysku Kamiennej. Program wczesnej interwencji skierowany jest do osób, które eksperymentują lub używają szkodliwie substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) i doświadczają związanych z tym problemów. Program miał formę krótkich warsztatów prowadzonych z wykorzystaniem podejścia dialogu motywującego. W warsztatach tych uczestniczyli: Kamila Frąckowiak, Paulina Bartodziej, Natalia Kufel, Weronika Sadowska, Ada Trakul, Karolina Matura, Jakub Bednarczyk.