Spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze
Dnia 05.06.2018 r. odbyło się spotkanie młodzieży ZPR-S z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Przysusze Panią Anną Krzyżanowską. Zajęcia te poświęcone były orientacji zawodowej i aktualnemu rynkowi pracy. Atrakcyjny sposób przekazania profesjonalnej wiedzy skłonił uczniów do głębszej analizy własnych predyspozycji zawodowych planowania swojej przyszłości. Spotkanie to miało na celu pomoc młodzieży w trudnym wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej.