Wyjazd do Powiatowego Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze
Podczas wakacji młodzież chętnie korzysta z możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu. W dniu 06.08.2019 r. pod opieką Pana Mirosława Włodarczyka wychowankowie ZPR-S, miło spędzili czas w Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Przysusze grając w kręgle oraz korzystając z pływalni.