INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020. UDZIAŁ W AKCJI "PRZERWANY MARSZ"
Nowy rok szkolny 2019/2020 w Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Goździkowie zainaugurowano w wyjątkowy sposób.
W związku z inicjatywą Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej nasza placówka dołączyła do ogólnopolskiej akcji pod nazwą "Przerwany marsz...". W tej doniosłej uroczystości wzięła udział pani Józefa Chylak – nasz wyjątkowy gość, mieszkanka Goździkowa, emerytowana nauczycielka języka polskiego, reprezentantka pokolenia, które doświadczyło czasu drugiej wojny światowej. Wychowankowie wraz z przybyłym gościem wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego oraz odsłuchali Hymnu Polskich Dzieci Wojny. Następnie głos zabrała pani Józefa, która wspominała trudny okres wojny i okupacji oczami małej dziewczynki. Pani Józefa zachęcała do życia w atmosferze przyjaźni i wzajemnego szacunku. Uczuliła młodzież, aby ta sumiennie uczyła się, szanowała nauczycieli/wychowawców i siebie wzajemnie. Przypomniała także, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia. Zaznaczyła, że patriotami powinniśmy być od dziecka, bo każde nowe pokolenie buduje Polskę na nowo, a odpowiedzialne wypełnianie obowiązków ucznia jest jednym z przejawów patriotyzmu . Dla wychowanków ZPR-S w Goździkowie międzypokoleniowe spotkanie było nowym, cennym doświadczeniem. Wspomnienia wywoływały wzruszenie zarówno po stronie prelegentki, jak i słuchających. Młodzież, w podziękowaniu za przybycie i chęć podzielenia się swoimi wojennymi wspomnieniami, podarowała pani Józefie bukiet biało-czerwonych kwiatów, po czym wychowankowie zaprezentowali część artystyczną.
Na koniec głos zabrał dyrektor Marcin Białek, który przedstawił zebranym nowych pracowników, złożył wychowankom oraz nauczycielom/wychowawcom życzenia sukcesów w realizacji zamierzonych celów. Podziękował pani Józefie Chylak, lokalnej przedstawicielce Dzieci Wojny, za poświęcenie i wytrwałość podczas II wojny światowej oraz za wieloletni wkład w kształcenie kolejnych pokoleń. Po czym wraz z przybyłym gościem uroczyście ogłosił rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020.
Nad całością spotkania i uroczystości czuwały: A. Bucka, M. Chojnacka, M. Jasińska, I. Madej, B. Wójtowicz.