Narodowe czytanie 2019 - nowele polskie
W sobotę 7 września 2019 r. wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Goździkowie po raz kolejny przystąpili do ogólnopolskiej akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej "Narodowe Czytanie", nad którą patronat honorowy sprawowała para prezydencka. W tym roku przedsięwzięcie to odbyło się pod hasłem "Nowele polskie". Wychowankowie, pod kierunkiem I. Madej, A. Buckiej, M. Chojnackiej, czytali utwór Marii Konopnickiej pt. "Dym". Było to ciekawe i uwrażliwiające na literaturę polską przeżycie i doświadczenie. Akcja Narodowego Czytania w ZPR-S w Goździkowie zorganizowana została we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Przysusze.