Trwa nabór do Młodzieżowego O¶rodka Socjoterapii w Goździkowie
Szanowni Państwo!
Informujemy, że rozpocz±ł się i trwa nabór do VII i VIII klasy podstawowej na rok szkolny 2019/2020.
Młodzieżowy O¶rodek Socjoterapii w Goździkowie jest całodobow± placówk± koedukacyjn± dla młodzieży do 18 roku życia, która sprawia problemy wychowawcze, nieprawidłowo funkcjonuje w szkole masowej, ma problemy z uzyskiwaniem pozytywnych ocen, czy też promocji do następnej klasy.
Jeżeli szukaj± Państwo pomocy – zapraszamy!
Uczniowie przyjmowani s± na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Nauka i całodobowa opieka jest bezpłatna.
Wychowankowie mog± skorzystać z szerokiej oferty zajęć dodatkowych (wyrównawczych, socjoterapeutycznych), rozwijać zainteresowania w sekcjach i kołach, brać udział w licznych wycieczkach, rajdach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Podopieczni osi±gaj± sukcesy w konkursach i turniejach organizowanych na terenie placówki i poza ni±.
Nasze działania mog± Państwo ¶ledzić na stronie internetowej: www.mosgozdzikow.przysucha.pl
Zapewniamy na miejscu pomoc psychologa i pedagoga oraz opiekę medyczn±.
Uczniowie wdrażani s± do systematyczno¶ci, respektowania wprowadzanych zasad. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych ¶ci¶le współpracujemy z domem rodzinnym wychowanków, wspieramy rodziców w procesie wychowania.
Bazę placówki stanowi±:
- przystosowane sale dydaktyczne;
- pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
- hala, siłownia, boisko;
- wygodne czteroosobowe pokoje w internacie;
- biblioteka;
- sala terapeutyczna, sala telewizyjna;
- stołówka (całodobowe wyżywienie).
Zajęcia sportowo – rekreacyjne odbywaj± się w nowej hali, na miejskiej pływalni,
w kręgielni, na ¶ciance wspinaczkowej.


więcej kliknij - folder promocyjny szkoły


do pobrania formularz - WNIOSEK DO MOS


Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania – prosimy o kontakt:

Goździków ul. Główna 1A
26-434 Gielniów
tel./fax (48) 675 03 43; (48) 375 66 88
mail: mow.mos.gozdzikow@wp.pl