INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2017/2018
W Zespole Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Goździkowie odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca wojnę obronną we wrześniu 1939 roku oraz inaugurująca nowy rok szkolny. Część oficjalną rozpoczęto od odśpiewania hymnu narodowego i zaprezentowania montażu słowno - muzycznego przypominającego wydarzenia rozgrywające się 78 lat temu. Druga część występu to wspomnienia minionych wakacji w humorystycznych skeczach. Na zakończenie Dyrektor Marcin Białek w przemówieniu inaugurującym rok szkolny 2017/2018 powitał zebranych, a w szczególności nowych uczniów, nauczycieli i wychowawców, przedstawił zmiany wynikające z reformy edukacji i złożył życzenia: uczniom - sukcesów w nauce, a nauczycielom – zadowolenia z pracy dydaktyczno – wychowawczej. W przedstawieniu przygotowanym przez wychowawców klas wzięli udział:
Paulina Meller
Weronika Balcerzyk
Natalia Sałata
Łukasz Dziadowicz
Kamil Pleszuk
więcej - galeria