Sprzątania Świata – Polska 2017
Grupa 14 wychowanków wspólnie z opiekunami: M. Marasek, B.Wójtowicz, M.Włodarczyk, przystąpili w dniu 15.09.2017r. do akcji Sprzątania Świata – Polska 2017. Tegoroczne sprzątanie odbywało się pod hasłem "Nie ma śmieci - są surowce". Celem akcji była zmiana postrzegania odpadów jako "śmieci" i dostrzeżenie w nich surowców do powtórnego procesu produkcyjnego. Akcja ma zainspirować Polaków do działania na rzecz środowiska i promowania obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki - "drugie życie śmieci". Wszyscy uczestnicy akcji z dużym zaangażowaniem pracowali porządkując teren najbliższego otoczenia ośrodka oraz zbieraniem i segregowaniem śmieci do kolorowych worków z poboczy drogi dojazdowej do placówki oraz z rowu przy drodze krajowej 12. Zastanawiająca jest ciągła duża iloœć śmieci, które są pozostawiane w przydrożnych rowach.
więcej - galeria