Wycieczka do Muzeum Wsi Radomskiej
W pierwszą niedzielę października grupa 16 wychowanków wspólnie z opiekunami: M. Włodarczykiem, K. Piłatem, K.Kołazińską wzięła czynny udział w "Festiwalu Ziemniaka" który obchodzony jest co roku w Muzeum Wsi Radomskiej. Celem wycieczki było kultywowanie tradycji związanych z polską wsią. Młodzież miała okazję zobaczyć jak dawniej na wsi wyglądały wykopki, zbierała wykopane ziemniaki, które później trafiły do ogniska-kto chciał mógł ich spróbować. Pracom polowym sprzyjała piękna słoneczna pogoda. Wychowankowie mogli również posłuchać muzyki, którą na wsiach grywano przed laty. Poza tym młodzież zwiedziła zabytki architektoniczne dawnej wsi polskiej znajdujące się na terenie Muzeum.
więcej - galeria