Rajd rowerowy członków Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody
W dniu 19.10.2017r. członkowie koła LOP z opiekunkami : B. Wójtowicz i M. Szewczyk, korzystając z pięknej jesiennej pogody, pokonali urokliwą trasę fragmentem Garbu Gielniowskiego przez miejscowości: Mechlin, Gałki , Wywóz do Gielniowa. Celem wyprawy było poznanie form ochrony przyrody w najbliższej okolicy . W Wywozie przyrodnicy odszukali drzewa pomnikowe: dąb szypułkowy, modrzew polski, grab pospolity - aleja 101 drzew. Korzystając ze wzorów opracowanych przez dendrologów uczniowie określali wiek i wysokość drzewa mierząc jego obwód i długość rzucanego cienia. W Gielniowie podziwiali urokliwe miejsce – nieczynny kamieniołom piaskowców gielniowskich, który objęty jest ochroną, jako stanowisko dokumentacyjne. W trakcie zajęć dowiedzieliśmy się również o tragicznych wydarzeniach z kwietnia 1940r.-mężczyźni z Mechlina i Gałek zostali rozstrzelani przez hitlerowców w pobliskim lesie, za pomoc żołnierzom mjr. Hubala. Zajęcia zostały zakończone ogniskiem .
więcej - galeria