Spotkanie z twórcami Koła Literackiego "Ozimina"
W dniu 16.11.2017 roku członkowie koła "Ozimina" przyjęli zaproszenie uczniów ZPR-S w Goździkowie i wzięli udział w spotkaniu promującym ich twórczość. Młodzież wysłuchała wierszy o tematyce regionalnej, miłosnej, patriotycznej. Szczególnie wzruszyły uczniów wspomnienia domu rodzinnego autorów, ważne dla poetów chwile utrwalone w rymach. Zainteresowanie wzbudziły teksty opiewające strony rodzinne – "małą ojczyznę" i zawierające gwarę regionu. Młodzież gromko oklaskiwała kolejne recytacje. Uczniów interesowała droga pisarska i proces tworzenia, zadawali pytania przybyłym gościom nawet po oficjalnym spotkaniu.
więcej - galeria