Wieczór Andrzejkowy
Dnia 30 listopada odbył się Wieczór Andrzejkowy. Celem zabawy było kultywowanie tradycji ludowych, integracja wychowanków, oraz stworzenie atmosfery wspólnej, kulturalnej i miłej zabawy. Wieczorek rozpoczęto od przedstawienia prezentacji multimedialnej nt. tradycji andrzejkowych. Następnie młodzież przystąpiła do wspólnych wróżb andrzejkowych. Wróżono sobie z rekwizytów, lano wosk, wróżono z kart. Wróżby oczywiście traktowane były z przymrużeniem oka. Przyniosły jednak wiele radości i wspaniałej zabawy.
więcej - galeria