"Szlachetna Paczka"
Nasza placówka pierwszy raz przystąpiła do akcji "Szlachetna Paczka:". "Szlachetna paczka" jest projektem pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Objęliśmy opieką rodzinę Pani Agnieszki, która od kilku miesięcy przeżywa ogromny kryzys spowodowany jej chorobą (guz mózgu) oraz wypadkiem komunikacyjnym syna Adama, obecnie trwa proces rehabilitacji syna i leczenia pani Agnieszki. W dniach od 1 do 9 grudnia odbyła się w naszej placówce zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla wybranej przez nas rodziny. Wychowankowie i pracownicy naszego ośrodka włączyli się do akcji jako darczyńcy. Paczki dla potrzebującej rodziny przygotowali członkowie Koła Wolontariatu. W dniu 09.12.2017r. zapakowane wcześniej paczki przewieźliśmy do punktu zbiorczego „Szlachetnej Paczki” w Opocznie. Zostaliśmy serdecznie powitani przez organizatorów akcji i zaproszeni na poczęstunek. Przedstawiciele Koła Wolontariatu P. Meller, Ł. Dziadowicz i K. Matura udzielili wywiadu do Radia Plus Radom.
więcej - galeria