Wolontariat
Tego dnia wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w wraz z opiekunem p. Małgorzatą Szewczyk udali się do Przysuchy by poznać sytuację bezdomnych zwierząt w schronisku i spędzić z nimi trochę czasu. Głównym założeniem i celem wycieczki było uwrażliwienie uczniów na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania u młodzieży gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom, rozwijanie umiejętności pracy zespołowej jak również uwrażliwienie uczniów na sprawy społeczne oraz pokazanie w jaki sposób sami mogą pomóc i wpłynąć na poprawę sytuacji zwierząt. Wychowankowie mieli również okazję zapoznać się z zasadami pracy w wolontariacie na rzecz schroniska.
więcej - galeria