Wyjazd do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
W pierwszym tygodniu ferii zimowych wychowankowie naszej placówki udali się do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze pod opieką p. M. Błaszczyk i p. A. Król. Głównym celem wyjazdu były warsztaty plastyczne wykonywania masek kolędniczych. W trakcie zajęć młodzież mogła posłuchać opowieści i obejrzeć krótki film na temat dawnych zwyczajów karnawałowych.
więcej - galeria