Koło plastyczne
W lutym wychowankowie w ramach zajęć koła plastycznego, angażowali się w zajęcia manualno - plastyczne, wykonując karty walentynkowe dla ukochanej osoby. Powstało wiele niepowtarzalnych kartek z życzeniami, najczęściej w kształcie serca, opatrzone romantycznym, wzruszającym lub zabawnym wierszykiem, których adresatami byli koledzy i koleżanki z naszej placówki. Walentynek powstało bardzo dużo i zostały starannie przygotowane - znak to, że uczniowie naszego ośrodka lubią się nawzajem i potrafią okazywać sobie sympatię.
więcej - galeria