Spotkanie z Policją
28 lutego 2018 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych odbyło się spotkanie wychowanków grup wychowawczych z policjantami z KPP z Przysuchy. Spotkanie poprowadził aspirant sztabowy Olgierd Zioło i starsza sierżant Izabela Górazdowska, specjaliści zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Tematem spotkania była: „ Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne”. Głównym celem spotkania było zapoznanie wychowanków z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Podczas spotkania funkcjonariusze wyjaśnili, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie. Uświadomili także zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Policjanci opowiedzieli wychowankom o grożących im niebezpieczeństwach związanych z narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów, przemocą, niszczeniem mienia. Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą głównego tematu. Na zakończenie spotkania młodzież miała możliwość zadawania pytań.
więcej - galeria