Tydzień Kultury Języka
W dniach 12.03.2018 - 15.03.2018 roku w ZPR-S w Goździkowie odbywały się w imprezy towarzyszące Tygodniowi Kultury Języka, w czasie których uczniowie wykazywali się poprawną polszczyzną, uczestniczyli w konkursach. Wychowankowie przygotowali plakaty promujące język literacki i zwalczające wulgaryzmy. Podczas spotkania społeczności placówki zostały wręczone dyplomy i nagrody uczniom, którzy wykazali się aktywnością w zaproponowanych przedsięwzięciach.
12.03.2018 roku
Uczniowie ZPR-S w Goździkowie wzięli udział w konkursie ortograficznym.
I miejsce: Artur Kurzynoga - klasa VII
II miejsce: Natalia Cisowska - klasa II gimnazjum
III miejsce: Eliza Kasianiuk - klasa III gimnazjum
13.03.2018 roku
Konkurs szybkiego czytania:
I miejsce: Eliza Kasianiuk
II miejsce: Weronika Balcerzyk
III miejsce: Irena Kolompar
14.03.2018 roku
W placówce przeprowadzono ankietę dotyczącą kultury żywego słowa. Wyniki badania zaprezentowano na gazetce szkolnej. Przypomnieliśmy również podstawowe zasady savoir vivre. Ankietowani wyróżnili osoby odznaczające się wysoką kulturą osobistą na co dzień.
15.03.2018 roku
Zaproponowano wychowankom akcję dzielenia się dobrym słowem z innymi. Uczniowie wręczali sobie karteczki z miłymi zwrotami, komplementami dotyczącymi kulturalnego zachowania. Na spotkaniu społeczności Ośrodka nagrodzono laureatów konkursów, wręczono drobne upominki osobom przygotowującym plakaty i dbającym o aktualizację gazetki ściennej: Tydzień Kultury Języka.
więcej - galeria