Sprawozdanie z warsztatów psychoedukacyjnych
Wychowankowie ZPR-S uczestniczyli w warsztatach psychoedukacyjnych (cykl 12 spotkań) prowadzonych przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan w Radomiu. W programie początkowo uczestniczyło siedem osób, ukończyło pięć: Karolina Matura, Joanna Kijańska, Natalia Kobus, Patryk Zugaj, Jan Chwalczyk. Wychowankowie podczas warsztatów przechodzili:
- trening umiejętności interpersonalnych,
- warsztaty pomagające we wzroście poczucia własnej wartości,
- warsztaty obejmujące rozpoznawanie i komunikowanie własnych emocji,
- rozpoznawanie i akceptację własnych zalet,
- naukę postaw asertywnych,
- rozwiązywania konfliktów oraz świadomego podejmowania decyzji.
W czasie warsztatów prowadzone były zajęcia edukacyjne na temat środków uzależniających oraz elementy Treningu Zastępowania Agresji (TZA-ART), na którym wychowankowie uczyli się kontrolować swoje emocje i radzić sobie w sytuacjach, w których do tej pory zachowywały się agresywnie. Umiejętności nabyte w procesie warsztatów (odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z kryzysem, prawidłowe relacje interpersonalne, umiejętność przyjmowania krytyki, zachowania asertywne). Umiejętności te często związane z nowym doświadczeniem emocjonalnym, przygotowują wychowanków ich do rozpoczęcia dojrzałego życia.