II Edycja Projektu "Campus Misericordiae"
Dnia 19 kwietnia 2018 roku w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie odbyło się szkolenie dla pracowników pedagogicznych Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii w ramach II Edycji Projektu "Campus Misericordiae". Szkolenie z zakresu modelu profilaktyki zintegrowanej i jego zastosowania w procesie wychowania, resocjalizacji oraz profilaktyki problemów młodzieży zostało przeprowadzone przez p. Pawła Lewickiego – psychologa i trenera Archipelagu Skarbów z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej. Przedmiotowe szkolenie było także bezpośrednim przygotowaniem do udziału w pikniku profilaktycznym – Archipelagu Skarbów, który odbędzie się w Kałkowie Godowie.
Do zobaczenia w maju
więcej - galeria