Sprzątanie Pilicy
Udział w akcji sprzątania Pilicy "Czysta i bezpieczna Pilica od źródeł do ujścia" Członkowie Szkolnego Koła Ligi Ochrony Przyrody wzięli udział razem z uczniami tomaszowskich szkół, żołnierzami i pracownikami zarządu dróg w XI edycji akcji sprzątania brzegów Pilicy zorganizowanej przez Klub Sportowy AMBER w Tomaszowa Maz. W czynny sposób wychowankowie włączyli się w Światowego Dnia Ziemi sprzątając śmieci pozostawione przez nierozważnych turystów, wędkarzy i okolicznych mieszkańców. Wśród nieczystości przeważały szklane i plastykowe butelki, nie zabrakło niestety również akcesoriów samochodowych, a wyciągnięte z szuwarów sanki posłużyły jeszcze jako środek transportowy dla pozostałych śmieci. Po ciężkiej pracy siły były regenerowane kiełbaskami z ogniska. Słoneczna pogoda sprzyjała pożytecznej pracy i radości z dobrze wykonanego zadania.
więcej - galeria