"3 MAJA - ŚWIĘTO PRZESZŁOŒCI - ŚWIĘTEM DLA NAS!"
W piątek 11 maja br. wychowankowie ZPR-S w Goździkowie obchodzili kolejną – 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel, którego głównym celem było propagowanie wśród uczniów postaw patriotycznych oraz kształtowanie poczucia przynależności do narodu rozpoczął się od odśpiewania hymnu państwowego. Rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja nazywamy świętem wolności i radości. Podczas akademii wymienione zostały ważne dla nas pojęcia: wolność, naród i ojczyzna. Wspólne spotkanie zachęciło zgromadzonych do chwili refleksji nad tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomniane zostały wydarzenia z historii naszego kraju, które powinniœmy wszyscy znać. Bo przecież "naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości". Historia naszego narodu to skarb, który każdy Polak powinien nosić w sercu! A konstytucja majowa do takich narodowych skarbów należy! Po zakończeniu apelu nastšpiło wręczenie dyplomów oraz nagród laureatom szkolnego konkursu wiedzy historycznej, pt. "Wiem wszystko o Polsce, bo jestem Polakiem". Nagrodzeni zostali: I miejsce ex aequo – Artur Kurzynoga oraz Jakub Chomiuk, II miejsce - Magdalena Troć, III miejsce – Jan Chwalczyk. Na koniec głos zabrał pan dyrektor Marcin Białek, który w krótkim przemówieniu przybliżył uczniom sens obchodów tego święta oraz zaznaczył, że to ważna lekcja patriotyzmu dla każdego z nas.