Warsztaty psychoedukacyjne
Wychowankowie ZPR-S uczestniczyli w warsztatach psychoedukacyjnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan w Radomiu. W programie uczestniczyło siedem osób: Kinga Pająk, Natalia Cisowska, Zuzanna Szkutnik, Natalia Sałata, Kamil Czarnecki, Kamil Święcicki, Maciej Jesionowski. Wychowankowie podczas warsztatów uczestniczyli w:
- treningu umiejętności interpersonalnych,
- ćwiczeniach pomagających we wzroście poczucia własnej wartości,
- ćwiczeniach obejmujących rozpoznawanie i komunikowanie własnych emocji,
- ćwiczyli postawy asertywne.
W czasie warsztatów prowadzone były zajęcia edukacyjne na temat środków uzależniających. Umiejętności, które wychowankowie nabyli w procesie warsztatów: odporność na stres, umiejętność radzenia sobie z kryzysem, prawidłowe relacje interpersonalne, umiejętność przyjmowania krytyki, zachowania asertywne.
więcej - galeria