V edycja Tygodnia Konstytucyjnego
W dniu 05 czerwca 2018r. Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie przystąpił do ogólnopolskiego projektu pod nazwą "Tydzień Konstytucyjny - Moja Konstytucja" organizowanego przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy. W tym roku odbyła się piąta edycja tego wydarzenia. Z inicjatywy nauczycielki historii – Iwony Madej, dwugodzinne zajęcia dla wszystkich wychowanków Ośrodka, poprowadził adwokat pan Radosław Baszuk. Celem zajęć było zwrócenie uwagi młodzieży na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast tematem przewodnim tegorocznych zajęć było zagadnienie wyborów – ich roli oraz obowiązujących przepisów. Adwokat w przystępny i ciekawy sposób przedstawił wychowankom, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. Zwrócił także uwagę na szczególną rolę sądów powszechnych w stosowaniu prawa w Polsce. Zajęcia miały charakter warsztatowy – uczniowie pracowali z kazusami. Dzięki takim inicjatywom promowane jest wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo oraz motywowani oni są do większego zainteresowania się sprawami publicznymi.
więcej - galeria