Sadzenie zieleni wokół placówki
Jesień to idealna pora na sadzenie i przesadzanie wielu roślin ogrodowych – drzew, krzewów i bylin. W najbliższym otoczeniu naszego ośrodka, wychowankowie zasadzili rośliny ozdobne. Głównym celem było podniesienie estetyki terenu wokół placówki. Wspólne działania, takie jak, kopanie grządek, sadzenie roślin i pielęgnacja wspólnego terenu, z pewnością wpłyną na wyrobienie u wychowanków wrażliwości przyrodniczej i estetycznej.
więcej - galeria