Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego
W sobotę 8 września br. wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno – Socjoterapeutycznych w Goździkowie przystąpili do ogólnopolskiej akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej. "Narodowe Czytanie", nad którą patronat honorowy sprawowała para prezydencka. Tegoroczna odsłona "Narodowego Czytania" odbyła się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast podstawowym celem przedsięwzięcia była popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. Akcja narodowego Czytania w ZPR-S w Goździkowie zorganizowana została we współpracy z Powiatową Biblioteką Publiczną w Przysusze. W tym roku wspólnie nauczyciele i wychowankowie czytali fragmenty "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość ostemplowania dzieła Stefana Żeromskiego znajdującego się w zbiorach bibliotecznych placówki okolicznościową pieczęcią, przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta. Bardzo serdecznie dziękujemy uczestnikom tegorocznego "Narodowego Czytania” i zapraszamy za rok.
więcej - galeria