Spotkanie z Sędzią Sądu Rodzinnego i Nieletnich
Dnia 05.11.2018 r. wychowankowie ZPR-S uczestniczyli w spotkaniu edukacyjno - profilaktycznym z Sędzią Sądu Rodzinnego i Nieletnich Iwoną Andryszkiewicz – Żurowską. Spotkanie dotyczyło odpowiedzialności nieletnich za popełniane czyny. Podczas rozmowy poruszane były sprawy związane z przestępczością nieletnich i odpowiedzialnością prawną za popełniane czyny. Pani Sędzia w bardzo ciekawy sposób opowiadała o swoich doświadczeniach zawodowych, które ilustrowała przykładami zaczerpniętymi z pracy sędziowskiej. Wszyscy z zaciekawieniem słuchali. Każdy wie, że nieznajomość prawa nie chroni nas przed konsekwencjami za popełniane czyny, dlatego Sędzia postanowiła uświadomić nam, jakie zachowania mogą zaprowadzić na ławę oskarżonych. Wyjaśniła czym jest czyn karalny i przedstawiła konsekwencje łamania prawa przez młodych ludzi. Poruszyła także temat narkotyków i odpowiedzialności karnej za ich posiadanie. Wychowankowie mieli również możliwość zadania pytań i otrzymania wyczerpujących odpowiedzi na nurtujące ich tematy. Mamy nadzieję, że spotkanie to, dało do myślenia młodym ludziom i wielu z nich wyciągnie odpowiednie wnioski.
więcej - galeria