Apel z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę
09 listopada 2018r. wychowankowie Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Goździkowie świętowali 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość poświęcona ojczyźnie i wolności rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Nasza placówka przyłączyła się w tym roku do ogólnopolskiej akcji w biciu "Rekordu dla Niepodległej", dlatego punktualnie o godzinie 11.11 rozbrzmiał Mazurek Dąbrowskiego śpiewany przez wychowanków, nauczycieli i wychowawców, a także pracowników niepedagogicznych zaproszonych na uroczystość. Wychowankowie zaprezentowali zebranym inscenizację patriotyczną związaną z kolejnym etapem realizacji projektu edukacyjnego, pt. "WOLNOŚĆ JEST W NAS". Przypomiano, że zanim nadszedł upragniony dla Polaków dzień niepodległości, 11 listopada 1918r., nasz kraj znajdował się 123 lata pod zaborami: rosyjskim, pruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznym sercom naszych pradziadów najcenniejsze wartości zostały uratowane. Podczas uroczystej akademii wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne, wychowankowie przedstawili prezentację multimedialną z pięknymi zakątkami naszej ojczyzny oraz ważnymi historycznymi wątkami, wszystko to nadało uroczystości podniosłą i bliską sercu atmosferę. Artyści i organizatorzy przedstawienia zebrali zasłużone brawa. Po zakończeniu akademii głos zabrał dyrektor Marcin Białek, który w krótkim przemówieniu przypomniał zebranym, że warto i należy pielęgnować patriotyzm w nas samych każdego dnia. Zaznaczył, że patriotami musimy być od dziecka, bo każde nowe pokolenie buduje Polskę na nowo. Poznając zaœ historię swej Ojczyzny, uczymy się szacunku do niej i miłości.
więcej - galeria