Spotkanie z Policją
12 grudnia 2018 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie odbyło się spotkanie wychowanków z przedstawicielami policji z Przysuchy sierż. szt. Izabelą Górazdowską i post. Edytą Lipińską zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prywatnością w sieci, niebezpiecznymi kontaktami, problematyką cyberprzemocy czy hejtu. Uczestnicy spotkania obejrzeli także prezentacje multimedialne dotyczącą głównego tematu. Na zakończenie spotkania młodzież miała możliwość zadawania pytań.
więcej - galeria