Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole
Dnia 10.12.2018r. młodzież Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych miała możliwość uczestniczenia w konferencji dotyczącej ochrony danych osobowych, które odbyło się w Domu Kultury w Przysusze. Konferencja została zorganizowana przez Urząd Ochrony Danych Osobowych. Podczas spotkania uczniowie i nauczyciele uzyskali informację dotyczące skutecznej ochrony danych osobowych. Zostały poruszone ważne kwestie związane z rolą i zadaniami organu nadzorczego w zakresie edukacji – RODO. Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Pawła w Przysusze i Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Goździkowie promowali idee ochrony prywatności wśród uczniów i nauczycieli. Konferencja została zakończona Happeningiem pod hasłem "Dane osobowe, jak balony, raz wypuszczone z ręki nigdy nie wracają". Całemu spotkaniu towarzyszyła miła atmosfera.
więcej - galeria