Spotkanie wigilijne
Dnia 18 grudnia 2018 r. po wspólnych przygotowaniach spędzili¶my wieczór wigilijny. Spotkanie zostało rozpoczęte odczytaniem Ewangelii ¦w. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa. Uczniowie ubrani w stroje dostosowane do granych postaci pięknie odegrali swoje role w Jasełkach. Po występach pan dyrektor złożył wszystkim życzenia z okazji ¦wi±t Bożego Narodzenia. Zgodnie z tradycj± wszyscy łamali¶my się opłatkiem składaj±c sobie życzenia. Dzięki paniom kucharkom spożywali¶my pyszne wigilijne potrawy. Spotkanie zakończyli¶my wspólnym ¶piewaniem kolęd.