Zajęcia w Katolickiej Szkole Podstawowej w Mariówce
W dniu 11.12.2018 r. uczennice i uczniowie ZPR-S w Goździkowie w ramach działań związanych z realizacją projektu edukacyjnego "Z ekologią na Ty" przeprowadzili zajęcia z zakresu ekologii dotyczące segregacji śmieci i recyklingu w oddziale przedszkolnym przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Mariówce. Przedszkolakom została przedstawiona prezentacja multimedialna połączona z pogadanką oraz poprzez wspólne zabawy ekologiczne staraliśmy się promować wśród najmłodszych zachowania proekologiczne przyjazne środowisku naturalnemu. Opiekunkami projektu były panie Monika Chojnacka i Anna Bucka.