Podsumowanie projektu edukacyjnego pt. "Wolność jest w nas"
Grupa wychowanków Zespołu Placówek Resocjalizacyjno - Socjoterapeutycznych w Goździkowie wraz z opiekunkami Iwoną Madej oraz Beatą Wójtowicz, przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego pt. "Wolność jest w nas". Temat związany z przypadającą w tym roku podniosłą rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Realizację projektu rozpoczęto 30.09.2018r. rajdem rowerowym do Stefanowa. Wychowankowie swoją obecnością uczcili pamięć o wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie partyzanckiej wsi Stefanów. Kolejną częścią projektu był "Bieg z flagą", który odbył się 14.10.2018r. Bieg był okazją do spotkania wychowanków ze społecznością środowiska lokalnego w celu integracji i promowania zdrowego stylu życia. Następnym etapem działań był uroczysty apel w dniu 09.11.2018r. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11:11 od odśpiewania hymnu państwowego w ramach ogólnopolskiej akcji "Rekord dla Niepodległej". Podczas uroczystej akademii wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne, wychowankowie przedstawili prezentację multimedialną z pięknymi zakątkami naszej ojczyzny oraz ważnymi historycznymi wątkami, wszystko to nadało uroczystości podniosłą i bliską sercu atmosferę. Zwieńczeniem zadań projektowych były dwa występy artystyczne poza placówką: 16.11.2018r. w Domu Seniora "Nowela" w Gałkach i 17.11.2018r. w świetlicy wiejskiej w Goździkowie. W patriotycznych spotkaniach wzięło udział wielu gości: pensjonariusze, rodzice z najmłodszymi mieszkańcami Goździkowa i pobliskich miejscowości. Trzy pokolenia ze wzruszeniem uczestniczyły w słowno - muzycznym spektaklu przywołującym pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości. Po przedstawieniach wychowankowie wraz z zebranymi uczestniczyli w patriotycznym karaoke. Rozśpiewane spotkanie było rodzajem hołdu, jaki złożony został tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. Realizacja projektu edukacyjnego pt. "Wolność jest w nas" oraz udział w obchodach Święta Niepodległości to przykład kształtowania postaw patriotycznych wychowanków oraz rozbudzania w nich zainteresowania przeszłością. Patriotami musimy być od dziecka, ponieważ każde nowe pokolenie buduje Polskę na nowo. Poznając zaś historię swej Ojczyzny, uczymy się szacunku do niej i miłości.