Udział w warsztatach "Candis"
Wychowankowie ZPR-S brali udział w warsztatach "Candis" prowadzonych przez certyfikowanego terapeutę uzależnień Arki Noego w Skarżysku Kamiennej. Program trwał od listopada 2018 r. do stycznia 2019 r., W programie początkowo brało udział 7 wychowanków, z sukcesem warsztaty ukończyło 6 wychowanków. Candis to program indywidualnej, krótkoterminowej terapii dla osób doświadczających problemów z powodu używania marihuany i haszyszu. Cele programu realizowane były etapami. W pierwszym, motywacyjnym etapie terapii wychowankowie, przy wsparciu terapeuty, analizowali proces rozwoju indywidualnych wzorów używania narkotyku i ich wpływ na styl życia i realizację osobistych wartości, potrzeb i celów. Następnie dokonali porównania: subiektywnie pozytywne efekty palenia z kosztami, czyli negatywnymi konsekwencjami używania konopi. Ta refleksja ma być źródłem motywacji do pracy nad sobą dla wychowanków biorących udział w tych warsztatach. Wychowankowie uczestniczyli w treningu poświęconym rozwiązywaniu problemów, większej skuteczności w radzeniu sobie z trudnościami psychicznymi lub społecznymi, które mogą być zarówno przyczyną, jak i skutkiem używania przetworów konopi. Wychowankowie otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie warsztatów.