"Bezpieczne ferie"
16 stycznia 2019 r. w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych odbyło się spotkanie wychowanków z przedstawicielami KPP w Przysusze sierż. szt. Izabelą Górazdowską i post. Edytą Lipińską z zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Podczas spotkania mundurowi przypomnieli jak można bezpiecznie spędzić czas wolny. Przestrzegali przed zagrożeniem wynikającym z zażywania środków odurzających. Ponadto omówili zasady bezpiecznego podróżowania. Na zakończenie spotkania młodzież miała możliwość zadawania pytań.