Wyjazd do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
Jak co roku wychowankowie naszej placówki w czasie ferii zimowych udali się do Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze na warsztaty robienia masek kolędniczych. W trakcie zajęć młodzież mogła samodzielnie wykonać maski oraz posłuchać opowieści na temat dawnych zwyczajów karnawałowych. Po zakończonych zajęciach plastycznych mogliśmy również zwiedzić muzeum i posłuchać ciekawych opowieści.