Karnawałowa zabawa
Wychowankowie naszej placówki wraz z opiekunem udali się do Niepublicznego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Przysusze na zabawę karnawałową. Impreza mająca charakter integracyjny stała się wyśmienitą okazją do wspólnej radości wyrażonej muzyką i tańcem. Karnawałowa zabawa stworzyła dobry grunt dla poznania się i zrozumienia. Po raz kolejny wszyscy przekonali się, że mimo różnic, wszystkich łączą zbliżone potrzeby i pragnienia.